Dřevohrátky III na zámku Kinských

Volný čas
Oblíbenou akci s názvem Dřevohrátky mohou již potřetí navštívit nejen milovníci dřeva, ale i rodiny s dětmi, školy či mateřinky. Tento řemeslný den se koná 12. února 2015 od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne v zámku Kinských a doprovází výstavu Krása v dřevě ukrytá, jejíž prohlídka je jeho součástí. „Návštěvníci se seznámí jak s tradičními metodami opracovávání dřeva, tak i se současnými postupy. Bude pro ně připravena „živá dílna“ a vyrobí si dřevěné dekorace, hračky či medailony. Vyrobené předměty si pak odnesou domů na památku. To vše za pomoci studentů meziříčské průmyslové školy stavební, která je partnerem akce.“

Termíny