Košt piva „Maxmilián 12° z Kroměříže“

Volný čas
Posezení ve vytápěné a nekuřácké zimní zahradě otevřeno. Pro hodnotící 4. pivo zdarma.

Termíny