Tradiční ostatky

Volný čas
Dopoledne průvod masek po obci; ve 20:00 h Ostatková zábava v KD, s pochováváním basy a válením dyní, hraje DH Galánka, pořádá SDH Lovčice.

Termíny