Beseda o historii obce

Volný čas
na téma Postavy a postavičky skoronskéj dědiny z pera regionálního historika Vojtěcha Holcmana. Čtení obohatí zpěvem Děcka ze Skoronic a hrou na cimbál Pavel Petržela. Sál Obecního domu.

Termíny