Výstava / Akad. soch. Pavel Drda, plastiky, reliéfy

Volný čas
Zabývá se komorním a monumentálním sochařstvím - plastiky, sochy, reliéfy a objekty zhotovuje z keramiky, kovu a výjimečně z kamene, umělého kamene či dřeva, popř. materiály kombinuje (kamenina/sklo, kamenina/měď/nerez ap.). Věnuje se i užitému uměleckému řemeslu: keramické a kovotepecké tvorbě. Autorovo dílo je součástí řady českých i zahraničních soukromých sbírek, z veřejných sbírek je zastoupeno v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí. Žije a pracuje v Bystřičce. Studia :Střední průmyslová škola keramická v Bechyni (1973 - 1977), obor výtvarného zpracování keramiky - prof. Jaroslav Podmol, Bohumil Dobiáš ml. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (1977- 1983), ateliér užitého sochařství - národní umělec prof. Josef Malejovský

Termíny