Dětský karneval

Volný čas
Pořádá Kulturní komise při OÚ v sokolově.

Termíny