tradiční Ostatky

Volný čas
Průvod masek po dědině, večer Ostatková zábava s pochováváním basy v Katolickém domě v Dambořicích.

Termíny