VALAŠSKÝ BÁL

Volný čas
Tradiční bál v krojích s hudební skupinou Klasic Band a vystoupením Tetek mažoretek.

Termíny