výstava „Pastely“ akademického malíře a pedagoga Jiřího Krtičky

Volný čas
Vernisáž výstavy se uskuteční 10.2. (ÚT) v 17:00 h. Výstava prací autora, který je členem Klubu konkretistů ČR a vedoucí oboru malby na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci, představuje jednu z oblastí výtvarné tvorby, která směřuje ke geometrické abstrakci. Akademický malíř Jiří Krtička, narozen 29.4.1954 v Šumperku, absolvoval studium v letech 1973–1978 na Akademii výtvarných umění v Praze, obor malba u prof. Františka Jiroudka. Od 24.9.1990 působí na Katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci jako odborný asistent pro obor malba, od roku 1998 jako docent pro obor malba. Vedle pedagogické činnosti působil v letech 1986–1991 jako kurátor výstav v Křížové chodbě koncertní síně bývalého kláštera minoritů v Uničově a v letech 1991–1996 jako kurátor univerzitní studentské Galerie Půda, jejíž dramaturgii zaměřil především na představování výsledků interdisciplinárních přístupů k pedagogické činnosti na jednotlivých vysokých školách, zaměřených na výuku výtvarné tvorby. Od roku 1999 kurátor studentské Galerie Výpad, od roku 2004 předseda výstavní rady Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci a do roku 2006 člen výstavní rady Galerie Caesar. Autor se prezentuje řadou samostatných i kolektivních výstav doma a zahraničí a jeho díla jsou také zastoupena ve veřejných sbírkách.









Termíny