Paličatí

Výstava

Galerie 4 zve na výstavu fotografií neformálního seskupení fotografů, převážně absolventů ITF Opava a FAMU Praha, kteří se již několik let setkávají v obci Palič, aby zde vytvořili osobitou kolekci na dané téma.Členové seskupení Paličatí: Hana Fischerová, Radovan Kodera, Petr Kostner, Mína Mládková, Jolana Amazouz Moravcová, Jiří Práznovský, Jan Schýbal, Lubomír Stiburek, Alice Šmídová, Miro Švolík, Jaroslav Vraj a Zuzana Zbořilová. Výstava potrvá do 17. března 2015.

   Vznik tohoto seskupení přirozeně navázal na setkávání a společnou práci kolem Galerie 4. Z mnoha důvodů se fotografům kolem G4 zachtělo stále setkávat a společně tvořit. Tak vznikl nápad využít usedlosti bratra jednoho z členů Paličatých na Paliči, která svým geniem loci inspiruje nejen umělce. Nultý ročník proběhl v roce 2010 a bylo to pouhé setkání a „tlachání“ na různá témata. Nesl název VESNICE V POHRANIČÍ a proběhl v duchu dokumentární dílny. V průběhu tohoto prvního ročníku se Paličatí seznámili také s místními obyvateli, návštěvníky hospůdky a od té doby každou sobotu podvečer vystavují na dvorku hostince fotografie z předešlého ročníku. Paličtí obyvatelé jsou vždy srdečně zváni a mohou si odnést domů jakoukoliv fotografii, jako díky za jejich trpělivost a shovívavost, pokud se stane, že jim nějaký nadšený fotograf „vleze“ až do kuchyně.

   Dalším pravidlem je každoroční obměna garanta workshopu, který „vede“ a přichází s nápadem. Tento fakt je důležitý nejen proto, že se Paličatí těší, kdo co vymyslí, ale také proto, aby nezakrněli a všichni se aktivně zapojili. Každý rok tedy na stejném místě, ve stejném čase a s novým nápadem.

2010 – VESNICE V POHRANIČÍ - dokumentární fotografie

2011 – POUTNÍK V KRAJINĚ – garant Jára Vraj

2012 – ZTRACENI V KRAJINĚ – garant Alice Šmídová

2013 – PAMĚŤ MÍSTA, MÍSTA PAMĚTI – garant Jan Schýbal a Silvie Křížková

2014 – NÁVRATY – garant Jolana Moravcová (myšleno návrat ke klasické fotografii)

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny