(AN)ORGANICKÉ KÓDY Tomáš Tichý - obrazy, Ondřej Oliva - sochy

Výstava

Výstavní sezonu 2015 zahájila říčanská galerie Kotelna společnou výstavou dvou mladých umělců, malíře Tomáše Tichého a sochaře Ondřeje Olivy. Oba výtvarníci jsou absolventy Akademie výtvarných umění v Praze. Tomáš Tichý absolvoval v ateliéru Restaurování výtvarných děl malířských u prof. Karla Strettiho a paralelně se také věnoval volné malbě. Ondřej Oliva studoval v ateliéru Sochařství I. Jaroslava Róny. 

Termíny