KDYŽ Z JARA PRVNÍ VONNÝ KVĚT

Volný čas
aneb První jarní koncert s nejznámějšími a nejoblíbenějšími operetními melodiemi a písněmi v podání členů Městského divadla Brno – MAGDY VITKOVÉ, MARTINY SEVEROVÉ A MILOSLAVA ČÍŽKA Program: operetní árie F. Lehára, E. Kálmána, J. Strausse, R. Frimla, R. Piskáčka

Termíny