DUO TERPSICHORE / Broňka Schoříková – cimbál a Vladislav Bláha – kytara

Volný čas
Duo TERPSICHORE se svojí originalitou zvukově i repertoárově vymyká tradičním nástrojovým seskupením. Atraktivní a dramatický způsob hudební komunikace s publikem v žánrově pestrých a zajímavých skladbách napomáhá vytvořit vřelé přijímání hudby publikem všech generací.

Termíny