XII. Farní ples

Volný čas
Pořádá Farnost sv. Jakuba Želetice v sále ZŠ ve Strážovicích. K tanci a poslechu hraje Vonička V-Band. Občerstvení, tombola, perníčková volenka.

Termíny