Ve Filipově si připomenou 149. výročí zjevení Panny Marie

Letošní oslava zjevení Panny Marie je výjimečná. V úterý 13. 1. 2015 bude zahájen jubilejní rok 150. výročí zjevení Panny Marie, který vyvrcholí 13. ledna 2016. Při příležitosti jubilejního roku plánuje Římskokatolická farnost Jiříkov vydání písemného průvodce historií a zajímavostmi poutní baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů a v letních měsících uspořádá tradiční festival duchovní hudby. Oslavy vyvrcholí v roce 2016 odbornou konferencí na téma poutních míst. Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o historii zjevení Panny Marie dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutní baziliky minor jsou určeny prohlídky s průvodcem, které se konají od středy 14. ledna do úterý 20. ledna vždy od 13.00 do 16.00 h. Časy bohoslužeb v poutní bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v lednu 2015: pondělí 12. 1. 2015 od 17.00 h., večerní mše svatá úterý 13. 1. 2015 od 4.00 h. slavnostní mše svatá, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 9.00 h. mše svatá v německém jazyku, 10.30 h. česká mše sv. a 17.00 h. česko-německá mše sv. Oktáv zjevení: 14. 1. - 20. 1. 2015, 17.00 h. Prohlídky s průvodcem: 14. 1. - 20. 1. 2015, 13.00-16.00 h. Vstup volný.

Termíny