XVII. Mezinárodní festival pěveckých sborů Kampanila

Volný čas
Při 17. ročníku Mezinárodního festivalu pěveckých sborů Kampanila 2015 se rozezní Mikulovem sborový zpěv. První zářijový víkend se v Mikulově představí přední pěvecká tělesa z České republiky i ze zahraničí.

Termíny