Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera, 3. ročník festivalu barokního divadla

Volný čas
Cílem festivalu je připomenout slavnou divadelní historii Mikulova. Název festivalu odkazuje na zdejšího rodáka Johanna Georga Gettnera (kolem roku 1650 – 1696), který se proslavil jako principál, dramatik a herec Eggenberských dvorních komediantů, působících mezi lety 1676 až 1691 ve službách knížete Johanna Christiana Eggenberga na zámku v Českém Krumlově. Spojení s moravským Parnasem zase vychází z Gettnerovy holdovací pastorály Donau Syren napsané v roce 1673 na počest sňatku císaře Leopolda I. s jeho druhou ženou Claudií Felicitas Tyrolskou, kde autor sám sebe označil jako „Thálií“ na moravském Parnasu zrozenou.

Termíny