Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb

Volný čas
Koncert dechových hudeb škol JMK.

Termíny