16. ročník Mikulovského zpěváčka

Volný čas
Oblastní dětská soutěž v lidovém zpěvu.

Termíny