Pouť za jednotu křesťanů

Volný čas
V neděli 18. ledna vás zveme v 10:00 do baziliky ke slavení mše sv. za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Jan Graubner.

Termíny