SETKÁNÍ REIKI I.

Volný čas
S lektorkou Adelou Polloczkovou. Poplatek 1100 Kč zahrnuje skripta, pitný režim, miniobčerstvení, diplom, možnost účasti na pravidelných schůzkách. Přihlášky předem, info: L. Skočovská.

Termíny