Zámek Kinských zve na přednášku o dřevařské škole a jejím vlivu na výtvarné umění regionu

Volný čas
V souvislosti se 140. výročím založení dřevařské školy ve Valašském Meziříčí pořádá zámek Kinských 15. ledna 2015 v pět hodin odpoledne přednášku o významu a vlivu školy na zdejší výtvarné umění. Povede ji historička umění Mgr. Kamila Valoušková, která naváže na přednášku Mgr. Ivany Ostřanské o historii dřevařské školy z 20. listopadu 2014. Obě kurátorky spolu s Mgr. Pavlou Knápkovou sepsaly k tomuto tématu publikaci Moderní škola napříč třemi staletími, kterou vydalo Muzeum regionu Valašsko v listopadu loňského roku. Přednáška doprovází výstavu Krása v dřevě ukrytá a uzavře akci s názvem Dřevohrátky II, které budou probíhat v zámku Kinských 15. ledna 2015 od osmi hodin ráno

Termíny