Projekt centrifugace mozku

Film, Krátký film
Již od 70. let 20. století provádějí vědci experimenty na prapodivných atrakcích v zábavních parcích, aby zjistili, jak ovlivňují lidský mozek. Krátký film, natočený jako televizní dokument, nabízí humorný pohled na to, jak se dospělí kluci snaží hledat štěstí trochu zmateným způsobem.
Termíny