Zámek Týnec

Volný čas
Spolek Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na přednášku, kterou přednese PhDr. Richard Biegel, Ph.D., s názvem Zámek Týnec a jeho postavení v kontextu evropské barokní architektury. Doktor Richard Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění, je uznávaný historik umění, pedagog na Univerzitě Karlově v Praze. Profesní životopis (zdroj: http://udu2.ff.cuni.cz/node/268). 2003 absolvování oboru Dějiny umění na FF UK v Praze 2003–2008 interní doktorské studium na ÚDU FF UK v Praze 2008 obhájení disertační práce – titul Ph.D. v oboru Dějiny výtvarného umění; titul PhDr. Praxe 1994–1997 archivář na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (dříve Útvar hlavního architekta) 1999–2012 jednatel Klubu Za starou Prahu, od roku 2013 místopředseda Klubu 1999–2006 odborný pracovník oddělení dokumentace Územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu 2004 členství v českém národním komitétu ICOMOS, od 2006 členem exekutivního výboru od roku 2006 pedagog Ústavu pro dějiny umění UK FF v Praze 2006–2014 tajemník, od roku 2014 ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze Absolvoval několik zahraničních pobytů v Paříži, Římě, Vídni. Je autorem či spoluautorem mnohých výstav a expozicí, četná je i jeho publikační činnost. Detailní informace naleznete na www stránkách Ústavu dějin umění (http://udu2.ff.cuni.cz/). Ve své přednášce představí významnou barokní památku v blízkosti Klatov – zámek v Týnci a jeho postavení v kontextu evropské barokní architektury. Doktor Biegel říká: „Zámek v Týnci u Klatov, postavený v letech 1704–1710 pro Maxmiliána Norberta Kolovrat-Krakowského, patří mezi nejranější příklady vrcholně barokní rezidence v Čechách. Velkorysá urbanistická koncepce i architektonické řešení přesvědčivě dokládají, že jeho autorem mohl být pouze špičkový architekt, obeznámený s nejaktuálnějšími tendencemi zámecké architektury v Evropě. Podrobné výzkumy a analýzy prof. Mojmíra Horyny přesvědčivě doložily, že autorem stavby mohl být jedině Giovanni Battista Alliprandi, jehož zámecké a palácové stavby (Lobkovický a Šternberský palác na Hradčanech, zámek v Liblicích ad.) tvůrčím způsobem rozvíjely prostorové experimenty vídeňského architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach.“ Pozvánka (pdf, 173 kB).

Termíny