Andělé a démoni v barokních houslích: koncert Gabriely Demeterové na zámku Nebílovy

Volný čas, Pro děti

Andělské i démonické skladby v andělském i démonickém provedení houslové virtuosky Gabriely Demeterové, kterou v pondělí 6. dubna na zámku Nebílovy doprovodí špičkoví hráči na barokní nástroje – Petr Wagner (viola da gamba) Jan Krejča a Přemysl Vacek (theorba a barokní kytara).


http://www.zamek-nebilovy.cz/

Program koncertu:
  • Heinrich Ignatz Franz Biber (1644–1704): Růžencové sonáty (výběr)
  • Sonáta č. 12 C dur Nanebevstoupení Krista
  • Sonáta č. 14 D dur Nanebevstoupení Panny Marie
  • Sonáta č. 15 C dur Korunovace Panny Marie
  • Heinrich Ignatz Franz Biber (1644–1704): Sonáta č. 1 A dur pro housle a basso continuo
  • Marin Marais (1656–1728): Sonnerie de Sainte Genevieve du Mont de Paris pro housle, viollu da gamba a basso continuo
  • Antonio Vivaldi (1678–1741): Largo z koncertu č. 4 Zima z cyklu Čtvero ročních období
  • Giuseppe Tartini (1692–1770): Sonáta g moll Il Trillo del Diavolo pro housle a basso continuo
Termíny