Budoucnost civilizace

Volný čas
Budoucnost civilizace Přednáška • Co utváří civilizaci? • Hodnoty techniky a lidské hodnoty • Vize civilizace dle Konfucia
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny