Budoucnost civilizace

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška

  • Co utváří civilizaci?
  • Hodnoty techniky a lidské hodnoty
  • Vize civilizace dle Konfucia
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny