Sloupy vnitřní stability

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
  • Přednáška
  • Kroky k emocionální a mentální vyrovnanosti
  • Stabilita v krizi
  • Symbolika egyptského džedu
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny