Koncert: Trifoglio

Hudba

Dechové uskupení Trifoglio hraje v klasickém složení hoboj, klarinet a fagot, takže má možnost čerpat z velkého množství skladeb v původním obsazení. Zaměřuje se především na nastudování skladeb českých skladatelů jako je F. X. Dušek, F. V. Kramář či B. Martinů a K. Slavický, hraje i klasické kusy od Mozarta a Beethovena, ale nebrání se ani transkripcím moderní a populární hudby. Od Trifoglia tak můžete slyšet i hudbu 20. století, E. Schulhoffa či H. Tomasiho.

Více na www.kcturnov.cz

Kontakty

www.kcturnov.cz

Termíny