Želvičky

Volný čas
Klub rodičů a dětí s různými druhy zdravotního postižení. Cílem je vzájemné sdílení, podpora a předávání informací týkajících se dětí s handicapem. Centrum spolupracuje s psychiatry, psychology, speciálními pedagogy a dalšími odborníky, kteří rodičům pomáhají při překonávání psychických, sociálních a dalších problémů souvisejících se zdravotním postižením dětí. Klub poskytuje prostor pro tvořivou činnost, zdravý pohyb a hravost pod vedením zkušených lektorů.

Termíny