Jiří Přibáň: Obrana ústavnosti, anebo česká otázka v postnacionální Evropě

Kurzy, vzdělání, konference

Srdečně zveme na uvedení knihy a diskusi.

Jak může znít na počátku 21. století ona česká otázka, která po dvě staletí definovala náš politický i sociální vývoj a jejíž součástí vždy bylo i postavení naší země a národa v Evropě? Namísto toho, abychom ji pochopili jako pragmatickou otázku budování ústavnosti a občansky silné demokratické společnosti, stále ji vnímáme jako existenciální otázku bytí a nebytí našeho národa. 
Napětí mezi demokracií jako životní formou a politickým systémem však nelze převést na problémy kulturní identity a existence. Obrana ústavnosti proto vždy vychází z principů občanských svobod a práv, omezené vlády, ústavního státu a zastupitelské demokracie, jejichž platnost a přesvědčivost byla, je a bude vždy v sázce i v naší postnacionální Evropě.

Diskutující: Eliška Wagnerová (senátorka a bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu ČR), Petr Pithart (bývalý český premiér, později předseda Senátu), Zdeněk Kühn (soudce Nejvyššího správního soudu) a Jan Kysela (vedoucí katedry politologie a sociologie PF UK). 

Moderátor: Tomáš Němeček

Ve spolupráci Knihovny Václava Havla se Sociologickým nakladatelstvím (SLON).

Termíny