Kurzy tvůrčí keramiky(keramika)pro seniory

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Tvůrčí keramika pro seniory

Budeme volně tvořit, rozvíjet naši fantazii a kreativitu a relaxovat v příjemné přátelské atmosféře. Naučíme se základním technikám a postupům při práci s hlínou, točení na kruhu, seznámíme se s dekorováním keramiky prostřednictvím glazur, engob aj. , necháme se inspirovat předky i současnými výtvarnými umělci, ale hlavně se naučíme vnímat hlínu jako výjimečný materiál, který nám může pomoci odkrývat to, co by v nás jinak zůstalo skryto. Záleží jen na nás , co si vybereme, a na co budeme mít v daný okamžik chuť.

Termín: Středa 10:00– 12:00 hod.( 1×14 dní/8 setkání).

Cena: 1990Kč/pol.

Začínáme 4.2. 2015!

pozn . Výuka bude probíhat nově v keramické dílně na Konečného nám.- Úvoz 427/59b, Brno – Veveří, 60200( ve vnitrobloku z druhé str.Hellia sportu).

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny