Houslový recitál Jany Kubánkové

Volný čas
V lednu pokračuje Cyklu komorních koncertů, které pořádá Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži houslovým recitálem Jany Kubánkové. Klavírní doprovod Martina Mergentálová.

Termíny