Výstava fotografií Miroslava Hajného

Volný čas
v KD. Vernisáž výstavy proběhne 7.1. (ST) v 18:00 h.

Termíny