Župní orelský ples a IV. Orelsko-farní ples

Volný čas
Pořádá Orel župa Šilingrova, Orel jednota Hovorany a Římskokatolická farnost Hovorany v sále sokolovny, hraje DH Legrúti.

Termíny