Krojovaný ples

Volný čas
K tanci a poslechu zahraje Vinařinka v sokolovně. Pořádá kulturní komise a chasa z Bukovan.

Termíny