Vánoční koncert

Volný čas
Pořádá Mužský a Ženský sbor z Bukovan a Ždánic v kapli sv. Jana Pavla II.

Termíny