Výstava „Malíř ohnivé palety“

Volný čas
Město Kyjov Vás co nejsrdečněji zve na výstavu kyjovského rodáka, akademického malíře Františka Hanáčka. Vernisáž výstavy se uskuteční 9.1. (PÁ) v 16:00 h. Akademický malíř František Hanáček, narozen v roce 1954 v Kyjově, zaujímá v panoramatu současného českého malířství zvláštní místo. Osvojil si malířské řemeslo po středoškolském studiu na Kunsthochschule v Berlíně v letech 1973–1974 a pražskou akademii výtvarných umění absolvoval v roce 1979 u profesora Aloise Fišárka a profesora Karla Součka. Věnuje se krajinomalbě, zátiší a portrétu. Již tento rozsah malířského zájmu svědčí o znalosti umělecké specifičnosti žánrů, neboť každý z nich vyžaduje osobitý přístup. Toto hledisko považujeme za velice důležité při hodnocení tvorby Františka Hanáčka, jehož obrazy jsou zastoupeny v mnoha sbírkách českých i světových sběratelů obrazů. Výstavy: Berlín, Praha, Lipsko, Dessau, Hamburk, Parchim, Stuttgart, Praha, Brno, Bratislava. Soukromé sbírky: USA, Rakousko, Irsko, Německo, Česká republika a Slovensko.

Termíny