Tříkrálová sbírka v Kyjově

Volný čas
V 9:30 h na náměstí T. G. Masaryka v Kyjově bude zahájena slavnostním požehnáním a vysláním koledníků. Sbírka bude probíhat v okolních obcích 3.–4.1. (SO–NE) a 10.–11.1. (SO–NE).

Termíny