V. Dobový ples (30.–40. léta, 1. Republika – Protektorát BaM)

Volný čas
K poslechu i tanci zahraje hudební těleso Melody Gentlemen Lednice v sále Sokolovny ve Vlkoši. Připraveny budou fotoateliéry i ochutnávka dobových jídel, plesová loterie i další program! Součástí bude také tradiční charitativní dražba Lvíčka Míry! Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé. Předprodej na: militarymuzeum@email.cz nebo na tel.: 608 025 233 nebo také na facebooku Military muzea.

Termíny