Vánoční koncert cimbálové muziky Cifra a studentského pěveckého sboru Viva la musica

Volný čas
Zazní vánoční koledy, ale také duchovní skladby s tematikou narození Ježíše Krista v netradičním spojení cimbálové muziky a smíšeného pěveckého sboru.









Termíny