Kousky světa za branou. Skanzen v Příkazích hostí výstavu výtvarných prací z arteterapeutické dílny

Volný čas, Pro děti

V roce 2011 vznikla v Psychiatrické léčebně ve Šternberku arteterapeutická dílna, ve které je jako hlavní prostředek k poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů využíván výtvarný projev ve velkoformátové malbě temperou.


http://www.hanackeskanzen.cz/

Zaměření dílny pod vedením Mgr. Ivany Kubové, akad. malířky, klade důraz především na léčebný potenciál tvůrčí činnosti – na rozdíl od artepsychoterapie, kde výtvory a prožitky z procesu tvorby jsou dále psychoterapeuticky zpracovávány. „Především materiál se na pacientově výtvarné práci aktivně podílí. Zapojuje zrak a hmat. Stimuluje emoční nabuzení a vědomí, sám o sobě představuje kousek světa, takže díky němu se pacient dostává znovu do kontaktu se světem.“ (Judith Aron Rubinová, 2008).

V Příkazích bude vystaven výběr prací převážně dětských pacientů oddělení 17 z tříletého období existence této dílny ze tří tematických celků: Kopec (Hora, na kterou jsem vylezl), Figura (Tanec dobra a zla), Volné téma (náměty vzniklé v průběhu tvorby). Výstavu kurátorsky připraví a  ve spolupráci s Mgr. Ivanou Kubovou v rámci cyklu „marginálních výstav“ galerie SSLA v Příkazích uvede sběratel art brut Pavel Konečný.

Termíny