Sloupy vnitřní stability

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Sloupy vnitřní stability Přednáška • Kroky k emocionální a mentální vyrovnanosti • Stabilita v krizi • Symbolika egyptského džedu Místo konání: Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 1250/2, Hradec Králové Vstupné: dobrovolné  
 

 

Termíny