Narození Ježíška aneb Živý Betlém

Volný čas
Kulturní komise zve na tradiční akci "NAROZENÍ JEŽÍŠKA aneb ŹIVÝ BETLÉM", která se uskuteční v sobotu 20. prosince 2014 před obecním úřadem na Chvalčově. V 16.00 hodin bude slavnostní zahájení akce a psaní Ježíškovi, v 16.30 hodin hra "SLYŠTE ZVĚST" a v 17.15 hodin opakování hry. Více informací na www.obec-chvalcov.cz

Termíny