Česká filharmonie: Česká mše vánoční

Volný čas
Přímý satelitní přenos. Rudolfinum – Dvořákova síň. Diriguje Jiří Bělohlávek.
Termíny