PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY

Volný čas
S Mgr. Marií Rosenfeldovou. Pořádá Oblastní charita. Budova Základní uměleckého školy.

Termíny