Vánoční koncert

Volný čas
Koncert s dechovou hudbou Kotáranka se uskuteční v KD v Lužné. Jako host vystoupí Smyčcový kvartet

Termíny