ARCHITEKTURA VALAŠSKA

Volný čas
Internacionální a regionální aspekty architektury Valašska od konce 19. do počátku 21. století. Přednáška památkáře a historika architektury Mgr. Martina Strakoše pojedná o proměnách architektonické kultury Valašska od pozdního historismu až po současnost.

Termíny