Mezinárodní den lidí s postižením

Volný čas
Zpestření půjčování knih samostatným plněním úkolů a výtvarnou dílničkou.

Termíny