ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA

Volný čas
Vánoční koledy v kostele sv. Anny ve 14.00 a v 16.00 v podání dětí a dospělých z folklorního souboru Mezříčan.

Termíny